Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.82992/6.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.82992/6.5.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το σχετικό με αριθμ. πρωτ.68084/31.3.2020 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin