Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.17239/Δ1.5936/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1695/4.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.17239/Δ1.5936/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1695/4.5.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin