Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”. (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020)

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020) εδώ και το Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104/30.5.2020) με τον οποίον κυρώθηκε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin