Ενημέρωση για εισφορές διακανονισμών – ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών μέσω πάγιας εντολής στις τράπεζες. (Ανακοίνωση 30.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 30.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 30.4.2020 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin