Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.15435/913/16.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1559/23.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.15435/913/16.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1559/23.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin