Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 “Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία” της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84). (Εγκύκλιος-16 Αρ.Πρωτ.76905/23.4.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-16 Αρ.Πρωτ.76905/23.4.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 11 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84/13.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin