Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1044/26.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »