Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 (ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1044/26.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin