Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του Ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.Πρωτ.Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε τα άρθρα 42, 46 και 49 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin