Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος-13 Αρ.Πρωτ.71281/8.4.2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-13 Αρ.Πρωτ.71281/8.4.2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τις διατάξεις της αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1077) ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin