Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 (αφορά κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης). (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ80000/οικ12708/557/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρ.Φ80000/οικ12708/557/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin