Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. (Εγκύκλιος-9 Αρ.Πρωτ.58069Σ.15195/10.3.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-9 Αρ.Πρωτ.58069Σ.15195/10.3.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin