Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του Ν.4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης. (Απόφαση Αριθμ.4656/309/6.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄502/19.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.4656/309/6.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄502/19.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin