Συγκρότηση των επιτροπών για τα αυθαίρετα που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ζητά την άμεση συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων και της επιτροπής που εξετάζει τις δηλώσεις ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη συσσωρευτεί μεγάλος όγκος περιπτώσεων οι οποίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, δεν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή σε συμβολαιογραφική πράξη καθώς επίσης δεν είναι δυνατή και η έκδοση οικοδομικής άδειας ή άδειας λειτουργίας σε κτήρια με αυθαιρεσίες.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin