Νέες δράσεις για την αντικατάσταση της χειρόγραφης διαδικασίας επίδοσης των άρσεων επί κατασχέσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και για τον περιορισμό των υπερεισπράξεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.5936/Σ.1320/15.1.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.5936/Σ.1320/15.1.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin