Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά τη λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19. (Γενικό Έγγραφο Τ01/652/189/2.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Τ01/652/189/2.12.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin