Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.54286/Δ1.17642/21.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4293/27.11.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.54286/Δ1.17642/21.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄4293/27.11.2019) εδώ

Δείτε επίσης:
– Την ΥΑ Αριθμ.44568/Δ1.14795/7.10.2019 (ΦΕΚ Β΄3751/10.10.2019) εδώ
– Την ΥΑ Αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (ΦΕΚ Β΄3520/19.9.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin