Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26.7.2019 και Ανακοίνωση 26.7.2019, του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε την Ανακοίνωση 26.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin