Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με το Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα. (Εγκύκλιος-37 Αριθ.πρωτ.Δ21/62/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-37 Αριθ.πρωτ.Δ21/62/1.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin