Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-36 Αριθ.Πρωτ.Σ50/19/802007/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-36 Αριθ.Πρωτ.Σ50/19/802007/1.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin