Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-34 Αριθμ.Πρωτ.765206/24.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-34 Αριθμ.Πρωτ.765206/24.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin