Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς – Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.Φ21250/54240/Δ16.1323/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.Πρωτ.Φ21250/54240/Δ16.1323/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin