Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.328/757159/20.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.328/757159/20.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin