Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. (Εγκύκλιος-13 Αριθ.Πρωτ.Σ22/3/20.3.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-13 Αριθ.Πρωτ.Σ22/3/20.3.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin