Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4583/18. (Εγκύκλιος-28 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491/3.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-28 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./259/676491/3.6.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin