α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) – β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου. (Εγκύκλιος-27 Αριθ.Πρωτ.641378/27.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-27 Αριθ.Πρωτ.641378/27.5.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τα άρθρα 21 και31 του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin