Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4611/2019 (Α΄73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1.3.2019 – 29.2.2020. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22520/1578/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22520/1578/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin