Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4611/2019 (Α΄73). (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22540/1579/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22540/1579/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin