Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/57802/1618/22.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Εγκυκλίου Αρ.Πρωτ.Φ10042/57802/1618/22.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Δείτε την αρχική Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Φ10042/57802/1618/22.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin