Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-24 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ31/214/22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-24 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ31/214/22.5.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin