Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.578370/13.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.578370/13.5.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin