Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001. (Εγκύκλιος-19 Αριθ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./494365/17.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-19 Αριθ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./494365/17.4.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin