Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του Ν.4578/2018 (Α΄200) – Νέος τρόπος Υπολογισμού της κράτησης του Εφάπαξ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20/15.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Φ80020/οικ.902/Δ16.20/15.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin