Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες. (Εγκύκλιος-8 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792/22.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-8 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792/22.2.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin