Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-5 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./108/156120/6.2.2019 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-5 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./108/156120/6.2.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin