Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016. (Εγκύκλιος-51 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./1179/1484463/12.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-51 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./1179/1484463/12.12.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin