Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./960/1221557/17.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./960/1221557/17.10.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin