Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων τ. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ από την ιδιότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν.4488/2017. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./929/1206151/15.10.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin