Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Εγκύκλιος-45 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/9.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-45 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/9.10.2018 του ΕΦΚΑ εδώ
και στους παρακάτω συνδέσμους τα σχετικά της:
1. Τις αρ.πρωτ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14-2-2018 και Δ.15/Δ΄/οικ.45697/1235/2-10-2018 εγκύκλιες οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΕΚΑΑ,
2. Την εγκύκλιο 21/27-4-2018 της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin