Τροποποίηση της Αριθμ.32320/1841/11.7.2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017».(Απόφαση Αριθμ.51075/4308/28.9.2018 του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄4422/4.10.2018)

  • Δείτε την Απόφαση Αριθμ.51075/4308/28.9.2018 του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄4422/4.10.2018) εδώ
  • Δείτε την τροποποιηθείσα Αριθμ.32320/1841/11.7.2017 (ΦΕΚ Β΄2360) Απόφαση εδώ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin