Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018) που αφορούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/353/7.9.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-40 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/353/7.9.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4559/2018 στις σελίδες 9430-9431 του ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018, με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄62/3.5.2017) και τέθηκαν σχετικές μεταβατικές διατάξεις.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin