Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους. (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./421/926711/25.7.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-33 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./421/926711/25.7.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin