Σημαντικό: Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας Μηχανικών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). (Ενημέρωση Μελών 10.7.2018 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Συνάδελφοι,
Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ενώ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δεν τους παρέχεται ασφαλιστική ικανότητα (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), απευθυνθήκαμε στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και σας ενημερώνομε τα εξής:
Αρχικά ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ με τους προσωπικούς του κωδικούς και να ελέγξει εάν φαίνονται εξοφλημένες οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 ή εάν τηρείται η πληρωμή των δόσεων έπειτα από την εκκαθάριση (2017).
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και το σύστημα δείχνει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο κατά τόπους γραφείο του ΕΦΚΑ που βρίσκεται η καρτέλα του, προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Σημειώνεται ότι η αδυναμία παροχής ασφαλιστικής ικανότητας, οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΦΚΑ, λόγω καθυστερήσεων στην ενημέρωσή του.

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »