Ενημέρωση για την έκδοση Εγγυητικών Eπιστολών για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020). (Ανακοίνωση 22.6.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 22.6.2018 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin