Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.πρωτ.Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (ΚΥΑ Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού Υγείας – ΦΕΚ Β’2315/19.6.2018)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’2315/19.6.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin