Στις 21.6.2018, 28.6.2018 και 5.7.2018 από τις 08:00 έως τις 14:00 η υποδοχή του κοινού από το τ. ΤΣΜΕΔΕ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την έκδοση Κάρτας Κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ στην ιστοσελίδα του εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin