Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. (Εγκύκλιος-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-23 Αριθμ.Πρωτ.606327/9.5.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin