ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ40/35/568570/30.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης»

Δείτε το Γενικό Έγγραφο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin