Απόφαση (353/2018 – ΑΔΑ: 6ΙΒ8465ΧΠΙ-ΣΡ8) του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ στη Συνεδρίαση 18/26.4.2018 για παράταση μέχρι 18.5.2018 της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου 2018 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση (30.4.2018) του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin