Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/19.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος»


Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-33 (Αριθμ. Πρωτ.: Σ78/15/19.9.2017) του ΕΦΚΑ εδώ