ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Φ.40021/οικ.11259/571/28.2.2018 – ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465Θ1Ω-7Β4) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Δείτε τη Εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin